Over ons

HSV Idaarderadeel heeft als doel de jeugd te betrekken bij de club. Het bestuur is van mening dat we, net als voorheen ook het geval was, we de belangen van de sportvisser zo goed mogelijk willen dienen. Het bestuur heeft voor zichzelf enkele doelen gesteld te weten:
• Meer aandacht voor de jeugd
• Meer en betere voorzieningen
• Een aantrekkelijke prijs
• Een positief imago geven aan de sportvisserij, no-nonsense


Meer aandacht voor de jeugd
Sinds twee jaar wordt er eens per jaar in het voorjaar een middag georganiseerd voor de jeugdige (niet)leden binnen ons rayon. Het doel van de middag, rond de eerste week van Mei, is om samen met de kinderen veel plezier te beleven aan de waterkant. Natuurlijk is er aandacht voor omgang met gevangen vis maar daarnaast ook het besef dat we netjes om moeten gaan met de natuur heeft prioriteit. Omdat we het een wedstrijd noemen zijn er voor de meest gelukkige vissers ook nog een aantal prijzen te verdienen. Samen bezig zijn onder leiding van enthousiaste vrijwillige begeleiders maakt de dag tot een groot succes. In het najaar organiseert de vereniging een middag “knutselen” voor de jeugd waar aandacht wordt geschonken aan het benodigde visgerei maar ook hier is een educatief “natuur” element aanwezig.


Meer en betere voorzieningen
Omdat niet iedereen in het bezit is van een boot probeert het bestuur de reeds aanwezige vissteigers binnen ons gebied voor zowel meer als minder validen toegankelijk te maken en te houden. Ook zal op verzoek gezocht worden naar mogelijkheden om het aantal steigers uit te breiden. Daarnaast is het een continue zorg dat ook de vijvers binnen de dorpskernen beschikbaar zijn of worden voor onze (jeugdige) leden. Op de internet site www.visplanner.nl kunnen alle voorzieningen worden geraadpleegd.

Aantrekkelijke prijs

Omdat de kosten van hobby’s toch al vaak hoog zijn is het het streven van het bestuur om de kosten voor een lidmaatschap (lees de (jeugd-)vispas) zo laag mogelijk te houden. Als men betaald via “automatische incasso” zijn de kosten voor een jaar lidmaatschap € 33,50 voor een volwassenen pas en € 15 voor een jeugdvispas. Mocht men besluiten om niet via automatische incasso een vispas aan te schaffen dan kan dat bij onze verkooppunten. De vispas kost dan iets meer. Naast dat u in bijna alle wateren van Friesland, Groningen en Drenthe mag vissen daarnaast zijn er ook heel veel wateren in Nederland bevisbaar met de vispas van onze vereniging. Een handig hulpmiddel om te bepalen waar en met welke vispas u kunt vissen is de internetsite www.visplanner.nl . Dus kortom met onze voordelige vispas kunt een heel jaar vissen zonder zorgen. Daarnaast ontvangt een lid zes maal per jaar een verenigingsblad met landelijke en regionale informatie over de sportvisserij en aanverwante zaken.

Imago
Uit bovenstaande blijkt dat we een praktische instelling hebben en op die wijze proberen het imago van de sportvisserij in het algemeen maar in ons gebied in het bijzonder te verbeteren. Door de jeugd te betrekken in de “hobby” willen we het bewustzijn vergoten dat natuur en vissen een prachtige hobby is die eenvoudig te realiseren is.

Tot slot
Door het opgaan van de Gemeente Boarnsterhim (ons werkgebied) in de gemeente Leeuwarden zullen we ook zodra dit kan onze vergunning/vispas aanbieden bij verkooppunten binnen de gemeente Leeuwarden. Onderhandelingen daaromtrent lopen want regeren is vooruitzien! Zodra bekend is bij welke verkooppunten onze vergunning/vispas te verkrijgen is zal dat op de site worden geplaatst.