Wijziging ledenadministratie

Dinsdag, 3 juli 2018

Sportvisserij Nederland doet nu al een aantal jaren onze leden administratie , dit betekent dat alle mutaties zoals opzeggenl idmaatschap verhuizing,ander banknummer e.d. rechtstreeks bij Sportvisserij Nederland per mail : ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900-2025358 (,035 euro cent/min)

Als u zich om welke reden wilt af melden kunt dit nu reeds doen en niet wachten tot het laatst het moet in elk geval
gebeuren voor dat de contributie geind word en dat is in oktober Sportvisserij is te bereiken op werkdagen van

09.00 tot 17.00 uur

Dus veranderingen niet meer via secretaris of penningmeester maar rechtstreeks via Sportvisserij