Over vergunningen

Wilt u als sportvisser kunnen vissen met twee hengels, op roofvis en in uitgebreid viswater? Dan zult u lid moeten worden van een hengelsportvereniging. Wordt u lid van onze vereniging dan ontvangt u een VISpas en de Lijst van Viswateren. De VISpas is geldig van 1 januari tot en met 31 december en vormt het bewijs van lidmaatschap van HSV Idaarderadeel. Samen met de Lijst van Viswateren vormt de VISpas de schriftelijke toestemming om met twee hengels in maar liefst 85% van de Nederlandse wateren te mogen vissen. Met uitzondering van de kleine VISpas (beperktere mogelijkheden) kunt u voor een VISpas alleen terecht bij een hengelsportverenigingDirect vissen

Wilt u direct vissen dan kunt u voor een voorlopige VISpas naar één van onze volgende verkooppunten (bij ieder verkooppunt staat aangegeven of u een vispas kunt aanschaffen of weekvergunning):

Naam verkooppunt Adres Soort vergunning
Camping "It Wiid" Koaidyk 10, 9264 TP Eernewoude Vispas senioren en jeugd, Weekvergunning
Dierenspeciaalzaak "Jan en Japke" Hoofdstraat 40, 9001 AM Grou Vispas senioren en jeugd, weekvergunning
Yachtcharter Wetterwille Jelle-paad 8, 8493 RG Terherne Weekvergunning
Groene Vakwinkel Sikma Rinia van Nautaweg 4c, 9061 AE Gytsjerk Vispas senioren en jeugd
Recreana Support Eendrachtsweg 15a, 9263 TA Garijp Weekvergunning
Feyen Supermarkt Buorren 106, 8493 LJ Terherne Weekvergunning
Hotel "Mariahoeve" Utbuorren 16, 9483 MA Terherne Weekvergunning
Dierenspeciaalzaak "A. van Zwol" Feintenslaan 54, 9269 VE Veenwouden Vispas senioren en jeugd
De Kosten

De kosten van de vispas bij één van onze verkooppunten bedragen €35,00. Voor de Jeugdvispas zijn de kosten €17,50. Als u lid wordt van onze vereniging betaald u per automatische incasso €32,50 per kalenderjaar voor het lidmaatschap, hierbij is de vispas inbegrepen. Voor de jeugd is het bedrag per automatische incasso €15,00 per kalenderjaar voor het lidmaatschap inclusief de jeugdvispas.
Het Voorlopig bewijs van lidmaatschap / tijdelijke VISpas dient binnen één week na uitgifte/verkoop, volledig ingevuld worden opgestuurt, binnen drie weken krijgt u het pasje toegezonden. Eén deel van het voorlopig bewijs van lidmaatschap dient u zelf te houden als bewijs.
Het boekje “Landelijke Lijst van Viswateren” ontvangt u bij aanschaf van de Vispas bij een van de genoemde verkooppunten. let op, u dient de het voorlopig bewijs van lidmaatschap wel meteen in te vullen, en als u gaat vissen bij u te hebben.

De VISpas heeft het formaat van een bankpasje. Het boekje is groter. Deze Landelijke Lijst van Viswateren geeft aan waar, en met welke VISpas men vissen mag. Bent u in het bezit van een smartphone of tabblad; vanaf 1 januari 2015 is er ook de VIS planner - in combinatie met de VISpas - wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van  Nederlandse Viswateren staan, te mogen vissen. Het 'dikke boekje' hoeft dus niet meer mee naar de waterkant. Handig toch!

Opzeggen Vispas
Het opzeggen van de Vispas moet voor 1 oktober van het lopende jaar bij je eigen hengelsportvereniging De gegevens van de vereniging staan voor op de Vispas.